Sodankylä Geophysical Observatory

Current Available Research Topics

Currently available BSc and MSc theses topics:
Revontuliovaalin morfologia and dynamiikka

Revontulia esiintyy maapallon magneettisten napojen ympäristössä revontulivyöhykkeillä. Suomessa revontulia esiintyy useammin Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa, mutta etelässä revontulet ovat intensiivisempinä. Revontulien muotoa ja liikettä voidaan tutkia kameramittauksin, magneettisin mittauksin sekä satelliiteilla. Tässä työssä tutustutaan revontuliovaalin muotoon ja muutoksiin sekä näiden vaihteluun vuodesta ja vuodenajasta toiseen. Työssä hyödynnetään Sodankylän geofysiikan observatoriolla kerättyjä mittauksia sekä NASA:n ja ESA:n tuottamia satelliittimittauksia. Työ on osa Suomen Akatemian rahoittamaa SOLSTICE-hanketta.

Avainsanat: Revontulet, aikasarja-analyysi, vuodenaikaisvaihtelu.

Työn luonne: Työssä tutustutaan satelliitein ja maan pinnalta tehtäviin mittauksiin, tuotetaan analyysikuvia mittauksista sekä tehdään tieteellisiä päätelmiä mittausten perusteella. BSc ja MSc opinnäytetyöt.

Työn ohjaus ja ohjauskieli: Prof. Eija Tanskanen, SGO, eija.tanskanen@oulu.fi, FI, EN (ja SV).

Vyömäiset VLF-taajuiset ilmiöt

SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen maailman muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta näitä emissiota ja verrata niiden esiintymistä magnettikentän ja ionosfäärin vaihteluihin.

Avainsanat: VLF-aallot, aikasarja-analyysi, magneettikenttä, ionosfääri

Työn luonne: Työssä tutustutaan SGO:n maanpinnalla tekemiin mittauksiin, opetellaan tekemään erilaisia spektrianalyysejä ja tehdään tieteellisiä päätelmiä. BSc ja MSc opinnäytetyöt Työn ohjaus ja ohjauskieli: Dos. Jyrki Manninen, SGO, jyrki.manninen@oulu.fi, Fi, EN
Sähkölinjojen säteilemien 50 Hz:n harmonisten äkilliset voimistumiset

SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen maailman muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Lisäksi laitteistolla havaitaan lukuisia ihmisen keinotekoisesti tuottamia signaaleja. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta 50 Hz:n harmonisten äkilliset voimistumiset ja verrata niiden esiintymistä magnettikentän ja ionosfäärin vaihteluihin.

Avainsanat: VLF-aallot, aikasarja-analyysi, magneettikenttä, ionosfääri

Työn luonne: Työssä tutustutaan SGO:n maanpinnalla tekemiin mittauksiin, opetellaan tekemään erilaisia spektrianalyysejä ja tehdään tieteellisiä päätelmiä. BSc ja MSc opinnäytetyöt

Työn ohjaus ja ohjauskieli: Dos. Jyrki Manninen, SGO, jyrki.manninen@oulu.fi, Fi, EN

Sykkiviin revontuliin liittyvät VLF-kuoroemissiot

SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen maailman muihin vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. SGO:lla on myös revontulikamerat Sodankylässä ja Ruotsin Abiskossa, joiden aineistosta voidaan tutkia sykkiviä revontulia. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta näitä sykkiviin revontuliin liittyviä kuoroemissiota ja verrata niiden esiintymistä revontulien, magnettikentän ja ionosfäärin vaihteluihin.

Avainsanat: VLF-aallot, sykkivcät revontulet, aikasarja-analyysi, magneettikenttä, ionosfääri

Työn luonne: Työssä tutustutaan SGO:n maanpinnalla tekemiin mittauksiin, opetellaan tekemään erilaisia spektrianalyysejä ja tehdään tieteellisiä päätelmiä. BSc ja MSc opinnäytetyöt

Työn ohjaus ja ohjauskieli: Dos. Jyrki Manninen, SGO, jyrki.manninen@oulu.fi, Fi, EN

Cosmic-ray variability and its atmospheric effects

Earth is continuously bombarded by highly energetic (velocity is close to the speed of light) nuclei ranging from hydrogen (protons) to iron, called cosmic rays, mostly of galactic origin. Occasionally, sporadic solar flares can also produce very strong fluxes of such nuclei. Although we on the ground are protected by the atmosphere and geomagnetic field, cosmic rays produced significant atmospheric effects and form the radiation environment near Earth, that may have also technological effects (radio black-outs, damage of satellites, failure of navigation/communication equipment, health/life hazards for astronauts or transpolar jets, etc). Our group has world-leading expertise in the monitoring of cosmic-ray variability, including neutron monitors in Oulu and Antarctica and participation in the AMS-02 experiment onboard ISS (International Space Station). The work is supported by the Academy of Finland.

Keywords: Cosmic rays, solar activity, radiation environment, natural hazards

Nature of work: Different types of research can be proposed: experimental work with hard/soft-ware setup of ground-based cosmic-ray detectors; data mining and analysis, using data from ground-based or space-borne detectors; or theoretical modelling of cosmic-ray atmospheric effects. Both BSc and MSc theses can be made.

Work supervision, and guiding language: Prof. Ilya Usoskin or Doc. Alexander Mishev, SGO, ilya.usoskin@oulu.fi. English.

Relativististen elektronipurskeiden havaitseminen maan pinnalta radiomenetelmin (EISCAT, KAIRA, spektriometrit & VLF)

BSc ja MSc opinnäytetyöt

Työn ohjaus ja ohjauskieli: Antti Kero, SGO, antti.kero@oulu.fi, Fi, EN.


We invite interested students to do their bachelor's and master's theses at the Sodankylä Geophysical Observatory. Get in touch for more information!


Last modified: 29 September 2020, 18:51:34.

Data privacy notice