Sodankylä geofysiska observatorium

Översikt

Sodankylä geofysiska observatorium inrättades 1913 av Finlands vetenskapsakademi i syfte att utföra långtidsobservationer av geofysiska fenomen samt att bedriva forskning baserad på resultaten. Från och med augusti 1997 är observatoriet en institution inom Uleåborgs universitet.

Observationer

Vid Sodankylä geofysiska observatorium sker kontinuerliga mtningar av:

jordens magnetflt
magnetiska pulsationer
kosmiskt radiobrus
jonosfrens egenskaper (jonosondering)

Förutom detta bedrivs mtningar, forskning och utveckling inom ett stort antal områden, såsom:

kampanjbaserade observationer
allmän aeronomi och atmosfärskemi
radarteori och radarmetoder
tillämpningar av tomografiska metoder
VLF-mätningar och -analys
undersökning av antropogena effekter på jordens närmaste omgivning
aktiva jonosfärsexperiment med EISCATs heating-anläggning)

SGO:s data är tillgängliga via Internet. Se menyn till vänster. Magnetogram och bilder från norrskenskameran publiceras i realtid under Real-time. Övriga data analyseras och terfinns under Latest Data.

Läge

SGO ligger i Tähtelä vid 67° 22' nordlig bredd och 26° 38' östlig längd, 130 km norr om Rovaniemi och 7 km söder om Sodankylä, mitt i Lapplands ln vid älven Kitinens vackra strand.


Senast redigerad: 20200226 08:08:24.

Data privacy notice