Sodankylä geofysiska observatorium

Senast analyserat data

"Senast analyserat data" -sidor finns endast på engelska.


ionosonde.jpg
magnetic.jpg
pulsation.jpg
riometer.jpg
Ionosonde
Magnetometer
Pulsation
Riometer

seismic.jpg
tomography.jpg
cosmic.jpg
Seismometer
Tomography
Cosmic Ray

Senast redigerad: 20190705 07:28:18.

Data privacy notice