Sodankylä geofysiska observatorium

SGO historia

Historia

 • Den första forskningsstationen i Sodankylä drevs under å 1882-1884
 • Finlands vetenskapsakademi inrättade ett observatorium 1913
 • Mätningar av jordens magnetfält inleddes 1914
 • Seismiska mätningar påbörjades 1956
 • Jonosfärsobservatoriet togs i bruk i augusti 1957
 • SGO fick en teknisk avdelning 1971
 • Astronomiska avdelningen utförde rutinmässiga observerationer av jordaxelns rörelse med hjälp av ett zenitteleskop mellan 1973 och 1981
 • Organisationen för det europeiska inkoherentspridningsradarsystemet (EISCAT) grundades 1975.
 • EISCATs mottagarstation vid SGO byggdes 1978 varefter mätningar startade 1981
 • I augusti 1997 uppgick SGO i Uleåborgs universitet som en del av dess rymdfysikinstitution
 • Uleåborgs universitets observatorium slogs samman med SGO i januari 1998

Senast redigerad: 2020-02-26 08:08:24.