Sodankylän geofysiikan observatorio

Laatutyö

Oulun yliopisto on ottanut käyttöön "toiminnan kehittämisen malli" nimeä kantavan laatujärjestelmän, joka auditoidaan Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) toimesta 25.-27.11.2009. Tällä sivulla on SGO:n dokumentit laatujärjestelmään.

Sodankylän geofysiikan observatorio on Oulun yliopiston erillislaitos, jolla on Oulun yliopiston johtosäännössä määritelty valtakunnallinen erityistehtävä. Observatorion tehtävänä on jatkuvien geofysiikan alan mittausten suorittaminen, julkaiseminen ja kehittäminen. Mittaukset palvelevat sekä perustutkimusta että käytännön sovelluksia. Observatorion mittaustoiminta ja infrastruktuurin ylläpito ovat osa Suomen kansallisista velvoitteista maailmanlaajuisessa geofysiikan tutkimuksessa. Observatorio osallistuu tarvittaessa, kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla, geofysiikan korkeakouluopetukseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan. Observatorio on Oulun yliopiston merkittävin toimija Lapin läänissä.

SGO:n toiminnankuvaus on laadittu observatorion omaan wikiin, jonne observatorion organisaatio ja mittaus- ja tutkimustoiminta on kuvattu.

Tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR)
SGO:n tutkimuksen edistämistyöryhmä muodostuu observartorion johtajasta sekä eri tutkimusryhmien edustajista. Henkilökunnan vähäisyyden takia TETR hoitaa myös opetuksen kehittämistyöryhmän (OKTR) tehtävät observatoriossa.

SGO:n laatutiimi
SGO:n laatutiimin muodostavat observatorion johtaja Tauno Turunen ja tutkimusprofessori Markku Lehtinen. Observatorion johtoryhmä vahvisti 1.10.2009 pitämässään kokouksessa laatutiimiä geofyysikko Thomas Ulichilla ja tutkija Tero Raidalla.

SGO:n toimintaa ohjaavia säännöksiä ja dokumentteja
Oulun yliopiston säädökset
SGO:n työjärjestys 1.1.2010 alkaen(pdf)
SGO:n johtokunnan tiedot ja kokouspöytäkirjat (internal)
SGO:n strategia 2006-2010 (pdf)
SGO:n toimintakertomus 2008 (pdf)
SGO:n laatukäsikirja 2009 (pdf)


Modifioitu: 2020-02-26 08:07:25.