Sodankylä Geophysical Observatory

Laatutyö

Oulun yliopisto on ottanut käyttöön Toiminnan kehittämismalli (TKM) nimeä kantavan laatujärjestelmän, joka auditoidaan 25.-27.11.2009. Tällä sivulla esitetään SGO:n dokumentaatio LAATUTYÖSTÄ.

Sodankylän geofysiikan observatorio on Oulun yliopiston erillislaitos, jolla on Oulun yliopiston johtosäännössä määritelty erityistehtävä. Observatorion tehtävänä on geofysiikan alan jatkuvien mittausten suorittaminen tutkimuksen ja käytännön sovellusten tarpeisiin ja siihen liittyvä aineistojulkaisutoiminta sekä tutkimus- ja kehitystyö. Observatorion mittaustoiminta on osa Suomen kansallisista velvoitteista alan maailmanlaajuisessa tutkimuksessa. Observatorio osallistuu tarvittaessa kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla alan korkeakouluopetukseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan. Observatoriolla on myös tärkeä rooli Oulun yliopiston alueellisena toimijana Lapin läänissä.

SGO:n toiminnankuvaus on laadittu observatorion omaan wikiin, jonne observatorion organisaatio ja mittaus- ja tutkimustoiminto on kuvattu.

Tutkimuksen kehittämistyöryhmä (TETR)
SGO:n tutkimuksen kehittämistyöryhmä muodostuu observartorion johtajasta sekä eri tutkimusryhmien edustajista. SGO pienestä koosta ja opetusvelvollisuuden puuttumisen vuoksi observatoriossa ei ole erllistä opetuksen kehittämistyöryhmää, vaan TETR hoitaa myös koulutukseen liittyvät tehtävät.

SGO:n laatutiimi
SGO:n laatutiimin muodostavat observatorion johtaja ja tutkimusprofessori.

SGO:n toimintaa ohjaavia säännöksiä ja dokumentteja
Oulun yliopiston säädökset
SGO:n työjärjestys (pdf)
SGO:n johtokunnan tiedot ja kokouspöytäkirjat (internal)
SGO:n strategia 2006-2010 (pdf)
SGO:n toimintakertomus 2007 (pdf)


Last modified: 2015-08-28, 12:29:09.