Suomen Geodeettis-geofysikaalinen Kansallinen Komitea

Kansallinen komitea


Suomen Geodeettis-geofysikaalinen Kansallinen Komitea (2009-2013):

Presidetti: Dr. Sanna Kaasalainen
(sanna.kaasalainen@fgi.fi), Geodeettinen laitos
Sihteeri: Dr. Elena Kozlovskaya
(elena.kozlovskaya@oulu.fi), Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio
Geodeettinen laitos:
Dr. Jarkko Koskinen (jarkko.koskinen@fgi.fi)
Prof. Markku Poutanen (markku.poutanen@fgi.fi)
Ilmatieteen laitos:
Prof. Yrjö Viisanen (yrjo.viisanen@fmi.fi)
Prof. Mikko Alestalo (mikko.alestalo@fmi.fi)
Prof. Kimmo Kahma (kimmo.kahma@fmi.fi)
Dr. Jari Haapala (jari.haapala@fmi.fi)
Suomalainen Tiedeakatemia:
Prof. Juhani Kakkuri (juhani.kakkuri@fgi.fi)
Prof. Ilmo Kukkonen (ilmo.kukkonen@gsf.fi)
Aalto yliopisto:
Prof. Tuija Pulkkinen (tuija.pulkkinen@aalto.fi)
Prof. Martin Vermeer (martin.vermeer@tkk.fi)
Suomen ympäristökeskus (SYKE):
Dr. Esko Kuusisto (esko.kuusisto@ymparisto.fi)
Helsingin yliopisto:
Prof. Hannu Koskinen (hannu.koskinen@fmi.fi)
Dr. Pekka Heikkinen (pekka.j.heikkinen@helsinki.fi)
Prof. Tapani Rämö (tapani.ramo@helsinki.fi)
Prof. Matti Leppäranta (matti.lepparanta@helsinki.fi)
Prof. Timo Vesala (timo.vesala@helsinki.fi)
Oulun yliopisto:
Prof. Pertti Kaikkonen (pertti.kaikkonen@oulu.fi)
Dr. Kari Kaila (kari.kaila@oulu.fi)
Suomen Tiedeseura:
Prof. Pekka Tanskanen (pekkatanskanen@dnainternet.fi)
Prof. Carl Ehlers (carl.ehlers@abo.fi)
Geologian tutkimuskeskus:
Dr. Jarkko Jokinen (jarkko.jokinen@gsf.fi)
Dr. Heikki Vanhala (heikki.vanhala@gsf.fi)
Henkilöjäsenet:
Prof. Ilmari Haapala (ilmari.haapala@helsinki.fi)
Prof. Erkki Jatila (erkki.jatila@kolumbus.fi)
Prof. Juhani Rinne (juhani.rinne@kolumbus.fi)
Prof. Pertti Seuna (pertti.seuna@saunalahti.fi)

IUGG:n alaisten tieteellisten assosiaatioiden Suomen edustajat :