Sodankylä
geofysiska
observatorium
Oulun yliopisto

Sodankylä geofysiska observatorium

Observationer och forskning sedan 1914

Sodankylä geofysiska observatorium är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Uleåborgs universitet och ligger i Lapplands län 120  kilometer norr om polcirkeln. Vid SGO utförs geofysiska långtidsmätningar och forskning inom den övre atmosfärens och nära rymdens fysik.

Adress:
Sodankylä geofysiska observatorium
Tähteläntie 62 Telefon: Staff list
FIN-99600 Sodankylä Telefax: +358 16 610248
FINLAND email: Kontakta oss
Koordinater:
Geografiska: 67° 22' N, 26° 38' E, 180 m
Geomagnetiska* : 64.1°, 119.2°, -23.2°, dip = 80.0°
Korrigerade geomagnetiska* : 64.1°, 106.7°, L=5.25
* IGRF-11 modell för 2010

Aktuellt

9.-11.1.2019
Observatory Days 2019


SGO 100 years book available
SGO 100v juhlakirja tilattavissa

More coming events
SGO Blog


Senast redigerad: 20170203 10:06:27.